Preprava GALILEO SCHOOL

Preprava je realizovaná 6€ dieťa jedna jazda.

1.možnosť

21 pracovných dni
21×6=126€
18 pracovných dni
18×6=108€

2.možnosť

fix suma na mesiac 120€ jedno dieťa jeden smer jazdy


Fakturácia je realizovaná vždy k 1. v danom mesiaci so splatnosťou 7dní. Ak nebude uhradená včas na 10 deň od vystavenia bude zaslaná upomienka o nevykonanej platbe za službu. Ak nebude platba zrealizovaná k 15. v mesiaci bude služba pozastavená až do zaplatenia faktúry za daný mesiac.

Galileo objednávka